Psicologia Infantil

Detectar a temps símptomes o problemes en els nens i nenes ajuda que determinades situacions es resolguin preventivament, la qual cosa simplifica la intervenció i estalvia patiment al menor i als que l’envolten. La consulta i la intervenció dels pares o tutors és una forma efectiva d'ajudar el nen o nena a superar un problema. Quines són les conductes, situacions o indicis als quals cal prestar atenció?.....  Veure més

Psicologia Infantil

Des del  servei de psicologia on line atenem els seus dubtes i l'orientem sobre la intervenció mes adequada per a cada cas mitjançant entrevistes dirigides a donar pautes als pares davant determinats conflictes dels seus fills en diferents nivells:

Des del  servei de psicologia en línia atenem els seus dubtes i l'orientem sobre la intervenció més adequada per a cada cas mitjançant entrevistes dirigides a donar pautes als pares davant determinats conflictes dels seus fills en diferents aspectes:

 

Nivell maduratiu dels aprenentatges

valoració de dubtes en l’àmbit escolar que poden manifestar-se en dificultats:

- En la comprensió i assimilació en l’àrea verbal: llenguatge oral o escrit

- En la capacitat d'expressió oral o escrita.

- En la memorització visual o auditiva.

- En la capacitat d'atenció i concentració.

- En la capacitat de seguir instruccions, planificar i organitzar la informació.

Psicologia Infantil

 

Àmbit emocional i conductual

 valoració de dubtes a l'àrea del comportament:

- Trastorns del comportament: desobediència, negativisme, agressivitat, gelosia, timidesa, etc.

- Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense: concentració, impulsivitat, etc.

- Trastorns de la conducta alimentària: anorèxia, bulímia, picar compulsivament, etc.

- Ansietat i altres alteracions associades: tics, pors, fòbies, etc.

- Reeducació d'hàbits: alteracions del son, enuresi, etc.

- Dificultats de relació i d'adaptació al medi escolar i social, davant situacions d'estrès (separacions, assetjament escolar...).

- Trastorns de l'estat d'ànim: depressió, tristesa, processos de dol...

Iniciar consulta online  Regístra't

Despatx Professional

Plaça Torres i Bages 1.4-D
08402 Granollers
93 870 91 02

Política de privacitat | Avís Legal | Sitemap | Diseño ixole Ixole