PolĂ­tica de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d'aquesta política de privacitat, CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA informa als usuaris d'aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD ), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA les dades personals que li són sol licitats.

CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d'aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d'aquest lloc web o missatge electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA a la incorporació i tractament de les seves dades en un fitxer automatitzat propietat de CENTRE D ' ATENCIÓ PSICOLÒGICA, degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

En cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal l'usuari rebrà de CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l'ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, hauran de ser acceptades expressament per l'usuari.

CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l'usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

L'usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA degudament actualitzats.

CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA compta amb perfil a les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, ...) reconeixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuari. EL tractament que CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA durà a terme d'aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

En cap cas CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués expressament el consentiment de l'usuari per a això.

CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, a través del correu electrònic mturu@copc.es o marissol.matamoros @ copc.cat o mitjançant comunicació escrita a CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA, Plaça Torras i Bages, 1, 4-D, 08402 Granollers.